חברי הקבוצה Unknown Subs

חברי הקבוצה הפעילים

כל חברי הקבוצה שמופיעים בחלק הזה של העמוד פעילים (אני יודע שקשה להבין מהכותרת xD).

TheSlayerRH – מתרגם, מתזמן, מקודד? (lol).
LironTheThird – מתרגם, מתזמן, מקודד גם? idk.
RoeeLQ – מתרגם, מתזמן, מקודד. seriously? YES SERIOUSLY!
o6mer – מתרגם, מתזמן. wow he is different!!!

חברי הקבוצה הלא פעילים

כל חברי הקבוצה שמופיעים בחלק הזה של העמוד לא פעילים (עוד פעם, אני יודע שקשה להבין P:).

eden – עורך לשוני. idk what to write here
romibh – מתרגמת. what is going on?!?!?!
leloper99 – מתרגם, מקודד. what should I write here? idk
Nadav1983 – מתרגם. something cool
MoNsTeR – מקרייק, מקודד, מתזמן, בקר איכות. something really cool
vanil – מתרגם. i'm out of ideas…